Паула

Мартина

Възраст : 19 год.

Гр. Плевен

Височина : 169 см

Говорими езици : български, английски и малко немски