Добромир

Андреас

Възраст : 25 год.

Гр. София

Височина : 185см

Говорими езици : български, английски, немски